Wypożycz buty ON Running na testy!

Chcesz się przekonać, czy szwajcarska technologia jest w sam raz na Twoją stopę? Do 16 maja możesz wypożyczyć premierowy model butów trailowych Cloudultra i sprawdzić, do czego są zdolne! Co trzeba zrobić?

Zadzwoń pod numer +48 61 646 84 61 i umów się na wypożyczenie na 3 dni robocze wybranego rozmiaru butów Cloudultra. Wypożyczenia odbywają się wyłącznie stacjonarnie w Sklepie Górskim Taternik w Poznaniu przy ulicy Gołębiej 5. Dokonując wypożyczenia należy wpłacić kaucję w wysokości wartości wypożyczanej pary (840 zł). Dostępne rozmiary: 

 

Model damski: 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 

Model męski: 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 

 

Wypożyczając buty ON Running na testy należy zapoznać się z poniższym Regulaminem i potwierdzić podpisem jego akceptację. 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BUTÓW TESTOWYCH ON RUNNING CLOUDULTRA przez Sklep Górski Taternik.

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania i bezpiecznego użytkowania butów testowych On Running Cloudultra w sposób następujący:

 1. Buty biegowe marki On Running, model Cloudultra będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Sklepu Górskiego Taternik. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest Karta Wypożyczenia Butów pomiędzy Wypożyczającym tj. Sklep Górski Taternik w Poznaniu przy ulicy Gołębiej 5, 61-834, a Klientem.
 2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pracowników Sklepu.
 4. Wypożyczenia butów może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Wypożyczenie butów odbywa się na podstawie Karty Wypożyczenia Butów zawartej z Klientem po wpłaceniu kaucji w wysokości równej cenie obowiązującej w Sklepie Górskim Taternik.
 5. Klient zobowiązany jest do oddania osobiście wypożyczonych butów nie później niż po 3 dniach roboczych wliczając dzień wypożyczenia.
 6. Wpłaty za wypożyczenie realizowane są tylko gotówką.
 7. Kaucja zwracana jest w dniu zwrócenia butów po okazaniu podpisanej przez pracownika Sklepu Karty Wypożyczenia Butów - również w gotówce.
 8. Do wypożyczenia dostępne są rozmiary europejskie (co 1/2 rozmiaru US) damskie od 37,5 do 40 oraz męskie od 41 do 46. 
 9. Rezerwacji butów dokonać można telefonicznie pod numerem 61 646 84 61.
 10. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających butów nie wypożycza się ze względów bezpieczeństwa.
 11. Wypełniając Kartę Wypożyczenia Butów Klient jest zobowiązany podać prawdziwe informacje.
 12. Podpisując Kartę Wypożyczenia Butów, Klient akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
 13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonych butów ani oddawać ich do użytkowania osobom trzecim.
 14. Klient jest zobowiązany skontrolować wypożyczany sprzęt, a ewentualne wady lub uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Sklepu w czasie procesu wypożyczania.
 15. Po upłynięciu czasu wypożyczenia Klient jest zobowiązany zwrócić buty pracownikowi Sklepu.
 16. Klient odpowiada za wypożyczone buty, a w przypadku ich kradzieży lub straty uznaje się to za równoznaczne ze stratą kaucji.
 17. Wszelkie awarie lub uszkodzenia wypożyczonych butów powinny być zgłaszane przy zwrocie butów.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania wypożyczonych butów powstałe wobec osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 19. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w regulaminie Sklepu Górskiego Taternik. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”
 20. Za rozstrzyganie wszelkich sporów odpowiada Sklep Górski Taternik.